Đăng ký dạy cùng eduoka.com

Tận dụng tri thức của bạn khi bạn là sinh viên, giáo viên, huấn luyên viên thể thao. Đăng ký dạy các lớp từ nhu cầu người học trên nền tảng Eduoka.com. Tận dụng thời gian rảnh để nhận các lớp học dạy kèm từ các môn học giáo dục phổ thông đến các môn thể thao, năng khiếu đến từ nhu cầu học không giới hạn từ đó tăng thu nhập

Eduoka.com đăng ký dạy học từ tri thức của bạn 

this-is-image this-is-image

MÔN HỌC NỔI BẬT

this-is-image this-is-image

MÔN HỌC NỔI BẬT

FAQs

  Eduoka có ràng buộc về thời gian dạy và học không?

Không , bạn có thể sắp sếp thời gian để thuận tiện cho việc dạy học

  Tôi có thể đăng ký dạy học như thế nào?

Bạn chỉ cần đăng ký và làm theo hướng dẫn 

  Tôi có thể dạy theo lĩnh vực chuyên ngành không ?

Bạn có thể dạy theo lĩnh vực bạn đang công tác 

  Lượng tiền lương tôi nhận được khi tham gia dạy học cùng eduoka?

Số tiền bạn kiếm được se được tính theo số giờ dạy mà bạn nhận từ khách hàng qua nền tảng eduoka.com