Chính Sách Bảo Mật Eduoka

Chính Sách Bảo Mật này và (các) Phụ lục kèm theo ( sau đây gọi chung là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức của Eduoka.com, công ty liên kết và các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát (sau đây gọi chung là “Eduoka.com”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng và Websites của Eduoka.com (sau đây được gọi chung là “Ứng Dụng” và “Websites”), sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác trên toàn cầu (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Chính Sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác (như cộng tác viên, doanh nghiệp và các đối tác thương nhân), nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ (sau đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn”)

“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, công việc và thông tin bảo hiểm.

Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi đang sở hữu.

Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi khi:

Điền vào hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng ký;

Cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một đối tác của Eduoka.com;

Tương tác với các trang/ kênh mạng xã hội của chúng tôi;

Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức;

Sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân; và

Điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát.

Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng, Websites, Dịch Vụ. Một số ví dụ như:

Từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm:

Dữ Liệu Cá Nhân về đối tác

Nếu bạn là đối tác cộng tác viên, chúng tôi có thể thu thập:

Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm

Một số thông tin mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm thông tin như số CMND/ số thẻ căn cước công dân, chủng tộc, tình trạng hôn nhân và sức khỏe hoặc niềm tin tôn giáo của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định pháp luật.

Địa phương và giám sát hành trình khi tham gia kênh bán hàng.

Cộng tác viên hoạt động và sử dụng Eduoka.com cho việc bán hàng cho phép xác nhận địa điểm bán. Việc này đảm bảo ứng dụng bám vào cộng tác viên nhằm bán hàng xung quanh khu vực mà cộng tác viên hoạt động và cộng tác viên cung cấp thông tin cho đơn vị thứ thứ 3 và phải phù hợp với pháp luật hiện hành.

Hình ảnh và thông tin giao dịch là thỏa thuận giữa cộng tác viên và khách hàng về cơ chế bảo mật và chia sẻ. Eduoka.com không chịu trách nhiệm về thông tin này. Eduoka.com có quyền sử dụng thông tin này trên cơ sở thỏa thuận các điều khoản của Cộng tác viên và điều khoản sử dụng của khách hàng.

Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên

Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên đặt dưới sự chăm sóc của bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân cho Eduoka.com. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho Eduoka.com, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Chính Sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của một người khác cho chúng tôi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể thêm họ như người liên hệ khẩn cấp của bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của họ, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn có và đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Chính Sách này.

Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân

Eduoka.com có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau (“Mục Đích”).

Cung cấp dịch vụ và các tính năng

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

Cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều nay bao gồm:

Sàng lọc cộng tác địa phương, cộng tác viên online và công ty theo dạng ký kết Eduoka.com FOR BUSSINES trước khi cho phép họ sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;

Xác định hành vi không an toàn như điểm gây nguy hiểm, lừa đảo và tin không đúng sự thật và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác là cộng tác viên;

Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào Eduoka.com;

Sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;

Chia sẻ vị trí và thông tin chi tiết của cộng tác viên và hành khách khi nút khẩn cấp hoặc tính năng “chia sẻ vị trí của tôi” được kích hoạt;

Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của chúng tôi và Quy tắc ứng xử của tài xế; và

Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

Tiếp Thị và Quảng Bá

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tiếp thị cho Eduoka.com và các nhà tài trợ đối tác Eduoka.com, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:

Gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và

Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo tay và qua email.

Nếu bạn muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị và khuyến mại, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt Ứng Dụng.

Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

Người dùng khác

Ví dụ: nếu bạn là khách hàng, chúng tôi có thể chia sẻ địa điểm thông tin với CTV.

Nếu bạn là CTV, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với khách hàng bao gồm tên và ảnh của bạn; thông tin thẻ gian hàng của bạn, cmnd, phương tiện đưa đón, vị trí và mức đánh giá trung bình.

Với bên thứ ba

Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ vị trí và thông tin gian hàng với các bên thứ ba khi khách hàng sử dụng tính năng bán hàng hoặc kích hoạt Nút giúp đỡ.

Với các đối tác Eduoka.com theo yêu cầu của bạn

Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác Eduoka.com hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác Eduoka.com cung cấp, Eduoka.com có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các đối tác đó. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với Ứng Dụng của chúng tôi hoặc Ứng Dụng của chúng tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vệ tinh về kinh doanh trực tuyến hoặc các đối tác kinh doanh mà Eduoka.com hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.

Với chủ sở hữu tài khoản Eduoka.com mà bạn có thể sử dụng

Ví dụ: người sử dụng lao động của bạn có thể nhận dữ liệu giao dịch khi bạn sử dụng tài khoản Eduoka.com cho cơ quan, công ty của người sử dụng lao động. 

Với các công ty con và chi nhánh

Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh được kiểm soát chung.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Eduoka.com

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm:

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác.

Lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong suốt thời hạn mà bạn duy trì tài khoản Eduoka.com. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo chính sách bảo mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.

Chuyển giao quốc tế Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố (“Quốc Gia Sở Tại”), nơi bạn có mặt trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi đến một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác (“Quốc Gia Thay Thế”). Bạn hiểu và đồng ý với việc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ Quốc Gia Sở Tại sang Quốc Gia Thay Thế.

COOKIES

Eduoka.com và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacons, web tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Ứng Dụng của bạn.  Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải Dữ Liệu Cá Nhân về bạn và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn.  Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể.

Eduoka.com có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Websites và Ứng Dụng để thu thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân cho cùng mục đích mà Eduoka.com tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân không thể nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.

Nếu bạn không muốn Dữ Liệu Cá Nhân của mình được thu thập thông qua Cookies trên Websites, bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Dữ Liệu Cá Nhân này thông qua cài đặt thiết bị di động của bạn hoặc bằng cách gửi thông tin chi tiết của bạn tại đây.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn tổn thất dữ liệu, hay ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân ở nhân viên trên cơ sở cần biết. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật.

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

Sửa đổi và cập nhật  

Eduoka.com có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên Websites. Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, Website hoặc Dịch Vụ, mua sản phẩm từ Eduoka.com hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với Eduoka.com sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Dữ Liệu Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại: Eduoka.com!/privacy

Bản gốc của Chính Sách Bảo Mật này là văn bản được trình bày bằng tiếng Việt/Anh. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng VIỆT sẽ được ưu tiên áp dụng.

PHỤ LỤC 1. DỊCH VỤ EDUOKA CHO DOANH NGHIỆP

DIỄN GIẢI

Tất cả các điều khoản in hoa nhưng chưa được định nghĩa tại đây sẽ có cùng ý nghĩa với các điều khoản được xác định trong Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật của Eduoka.com (có thể truy cập tại https://eduoka.com/page/chinh-sach-bao-mat ).

Phụ lục này là một phần của Chính Sách Bảo Mật của Eduoka.com. Trong trường hợp có bất kì mâu thuẫn nào giữa Chính Sách Bảo Mật của Eduoka.com và Phụ lục này, Phụ lục này sẽ được áp dụng.

MỐI QUAN HỆ CỦA EDUOKA VENDOR VÀ KHÁCH HÀNG 

Eduoka.com doanh nghiệp hoạt động như thế nào

Eduoka.com doanh nghiệp là một dịch vụ bổ sung được cung cấp thêm vào để tạo điều kiện thanh toán qua công ty cho Người Dùng Được Cấp Quyền sử dụng dịch vụ Eduoka.com trong quá trình làm việc.

Khi một tổ chức (“Khách Hàng Doanh Nghiệp”) chọn sử dụng dịch vụ Eduoka.com doanh nghiệp, Người Dùng Được Cấp Quyền sẽ được tùy chọn gắn thẻ giao dịch của mình hoặc các giao dịch khác để phân loại giao dịch thuộc Khách Hàng Doanh Nghiệp hoặc thuộc giao dịch cá nhân. Người Dùng Được Cấp Quyền được đề cập trong Chính Sách Bảo Mật của Eduoka.com tại đây được hiểu là khách hàng.

Là một phần của tính năng này, Eduoka.com sẽ tiết lộ thông tin chi tiết về giao dịch và thông tin giao dịch mà Người Dùng Được Cấp Quyền đã gắn thẻ mục đích kinh doanh vào Khách Hàng Doanh Nghiệp. Ngoại trừ cho mục đích nêu trên đó, Eduoka.com sẽ không tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân khác của Người Dùng Được Cấp Quyền cho Khách Hàng Doanh Nghiệp.

Thay vào đó, một người dùng cá nhân có thể chọn thiết lập một hồ sơ doanh nghiệp trong Ứng dụng để tạo điều kiện gắn thẻ cho các giao dịch phục vụ mục đích kinh doanh và tải báo cáo tổng hợp chuyến đi để tạo điều kiện nộp hồ sơ yêu cầu bồi hoàn từ người sử dụng lao động của mình. Khi cá nhân đó sử dụng chế độ này, quy trình yêu cầu bồi hoàn đó sẽ do chính cá nhân đó thực hiện và người sử dụng lao động của cá nhân đó không nhất thiết phải là Khách Hàng Doanh Nghiệp.

Để tiện tham khảo, trong Phụ lục này, mỗi Người Dùng Được Cấp Quyền và người dùng cá nhân sẽ được gọi riêng là “Người Dùng”, và gọi chung là “Các Người Dùng”.

Eduoka.com là một Đơn vị Quản lý Dữ liệu, Khách hàng của chúng tôi cũng vậy.

Đối với bất kỳ Người Dùng nào cũng như việc xử lý tất cả Dữ Liệu Cá Nhân của họ (bao gồm nhưng không giới hạn, Dữ liệu Liên kết và Dữ liệu Cổng thông tin), Eduoka.com đóng vai trò là một Đơn vị Quản lý Dữ liệu – Data Controller. Để biết thêm thông tin về cách Eduoka.com thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng, vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của Eduoka.com.

Do cách thức hoạt động của dịch vụ Eduoka.com doanh nghiệp, Eduoka.com không xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào thay mặt cho Khách Hàng Doanh Nghiệp. Theo đó, Eduoka.com không phải là một Đơn vị Xử lý Dữ liệu (Data Processor) của Khách Hàng Doanh Nghiệp, mà là một Đơn vị Quản lý Dữ liệu (Data Controller) độc lập đối với tất cả Dữ Liệu Cá Nhân mà Eduoka.com xử lý trong quá trình cung cấp dịch vụ Eduoka.com doanh nghiệp. Tương tự, Khách Hàng Doanh Nghiệp cũng là một Đơn vị Quản lý Dữ Liệu (Data Controller) độc lập đối với Dữ Liệu Cá Nhân (ví dụ: Dữ liệu Liên kết và Dữ liệu Cổng thông tin) mà doanh nghiệp đó tiết lộ và/hoặc nhận từ Eduoka.com.

Là những đơn vị quản lý dữ liệu độc lập, Eduoka.com và Khách Hàng Doanh nghiệp có trách nhiệm tự quyết định riêng biệt các mục đích và phương tiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, tùy thuộc vào các quy định của Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật này. Eduoka.com và Khách Hàng Doanh Nghiệp cũng chịu trách nhiệm riêng biệt để đảm bảo bảo vệ Dữ liệu Cá nhân nằm trong phạm vi nhiệm vụ của họ.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC THU THẬP, XỬ LÝ VÀ TIẾT LỘ

Các dữ liệu Eduoka.com thu thập như là một phần của dịch vụ Eduoka.com doanh nghiệp

Để cung cấp dịch vụ Eduoka.com doanh nghiệp, người dùng cá nhân hoặc Khách Hàng Doanh Nghiệp sẽ được yêu cầu cung cấp cho Eduoka.com các thông tin sau đây về Người Dùng Được Cấp Quyền:

họ và tên;

địa chỉ email công việc; và

thông tin xác định khác về Người Dùng Được Cấp Quyền theo yêu cầu hợp lý từ Eduoka.com VIỆT NAM.

Eduoka.com sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích:

xác thực Người Dùng;

trong trường hợp cần thiết, liên kết tài khoản Người Dùng Được Cấp Quyền với tài khoản Eduoka.com doanh nghiệp của Khách Hàng Doanh Nghiệp hoặc truy theo các chuyến đi từ hồ sơ doanh nghiệp của Người Dùng Được Cấp quyền trong Ứng dụng, tùy theo từng trường hợp;

trong trường hợp cần thiết, xác minh tình trạng thanh toán theo hình thức thanh toán doanh nghiệp của Người Dùng Được Cấp Quyền tùy theo từng thời điểm nhất định; và

liên hệ với Người Dùng theo các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật của Eduoka.com.

Khi Người Dùng bắt đầu được phép sử dụng Ứng dụng, Eduoka.com sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng theo như Chính Sách Bảo Mật của Eduoka.com và Phụ lục này.

Eduoka.com tiết lộ gì cho Khách Hàng Doanh Nghiệp

Eduoka.com sẽ tiết lộ thông tin về giao dịch và các thông tin thanh toán có liên quan tùy vào quyết định của Eduoka.com trong từng trường hợp cụ thể cho mục đích tạo điều kiện cho việc thực hiện thanh toán theo hình thức doanh nghiệp.

Eduoka.com tiết lộ gì cho người dùng cá nhân

Tuỳ vào hồ sơ doanh nghiệp được người dùng cá nhân lựa chọn cài đặt, người dùng có thể truy xuất và tải báo cáo bao gồm thông tin các giao dịch và thanh toán  của mình.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Khách Hàng Doanh Nghiệp và Eduoka.com sẽ:

Tự mỗi bên thông báo cho Chủ thể Dữ liệu về cách thức mà mỗi bên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và cho phép Chủ thể Dữ liệu thực hiện quyền của họ theo như luật bảo vệ dữ liệu/ luật dữ liệu riêng tư của địa phương;

tuân thủ với nghĩa vụ tương ứng của mỗi bên theo như luật bảo vệ dữ liệu/ luật dữ liệu riêng tư áp dụng khi xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của Người Dùng Được Cấp Quyền hoặc Người dùng được Đề xuất;

có được sự đồng thuận cần thiết (nếu có áp dụng) để tạo điều kiện cung cấp dịch vụ Eduoka.com doanh nghiệp; và

thực thi các biện pháp pháp lý, kỹ thuật và cơ cấu phù hợp để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân nhằm chống lại việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và chống lại thất thoát, phá huỷ, hư hại, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép, cũng như bất kỳ vi phạm hoặc cố vi phạm các biện pháp bảo mật của mỗi bên (“Sự cố An toàn Thông tin”).

Eduoka.com