offline
Xác thực ngay

Khóa học cờ vua Song Ngữ - Tiếng Anh cho trẻ

  • this-is-icon 0 Teacher
  • this-is-icon 16 Buổi dạy
  • this-is-icon 0 Bài giảng
offline Học Cờ Vua Cho Người Lớn
Xác thực ngay

Học Cờ Vua Cho Người Lớn

  • this-is-icon 4 Teacher
  • this-is-icon 0 Buổi dạy
  • this-is-icon 0 Bài giảng
offline Khoá Học Cờ Vua
Xác thực ngay

Khoá Học Cờ Vua

  • this-is-icon 0 Teacher
  • this-is-icon 9 Buổi dạy
  • this-is-icon 12 Bài giảng
2.221.000 ₫ Đặt khóa học

Loại khóa học

Điểm đánh giá

Gia sư

Học viên có thể nhận

Loại hình dạy

Giáo Dục Phổ Thông

Năng Khiếu

Loại khóa học

Điểm đánh giá

Gia sư

Học viên có thể nhận

Loại hình dạy

Giáo Dục Phổ Thông

Năng Khiếu