Thông báo mới từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2023-2024 đã được công bố. Học sinh có thể nộp hồ sơ nhập học trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 25-7-2023. Dưới đây Eduoka sẽ chia sẻ danh sách Điểm chuẩn các trường trung học phổ thông công lập tại TPHCM 2023-2024

Điểm chuẩn thpt

điểm chuẩn thpt

Thông báo mới từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2023-2024 đã được công bố. Học sinh có thể nộp hồ sơ nhập học trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 25-7-2023. Dưới đây là danh sách Điểm chuẩn các trường trung học phổ thông công lập tại TPHCM 2023-2024           Dựa vào bảng điểm chuẩn trên, học sinh sẽ tiến hành so sánh với điểm thi của mình và các nguyện vọng đăng ký vào lớp 10. Từ đó, học sinh sẽ xác định được liệu mình có trúng tuyển vào lớp 10 theo nguyện vọng 1, 2 hay nguyện vọng 3.

 

 

 

Dựa vào bảng điểm chuẩn trên, học sinh sẽ tiến hành so sánh với điểm thi của mình và các nguyện vọng đăng ký vào lớp 10. Từ đó, học sinh sẽ xác định được liệu mình có trúng tuyển vào lớp 10 theo nguyện vọng 1, 2 hay nguyện vọng 3.

Xem thêm: