Bùi Thị Thanh Hà

Bùi Thị Thanh Hà

Bùi Thị Thanh Hà - Giáo Viên

Số khóa học 2 Lesson Xem chi tiết
Kinh Nghiệm: 2 Năm
Chuyên ngành dạy: Hoá Học
Khu vực dạy:
Review:

Tôi tên là Bùi Thị Thanh Hà. Sinh năm 2002 hiện đã tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Hoá học của trường Đại học Sài Gòn vào tháng 6/2024. Tôi đã có kinh nghiệm dạy gia sư cấp 3 trong 2 năm đại học. Hiện tại tôi đang dạy tại trường THPT Việt Âu. 

Comments

0
based on : Đánh giá số ratings
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%

Bùi Thị Thanh Hà

  • Kinh nghiệm 2 năm
Chọn khóa học