Le Thinh Phu

Le Thinh Phu

Le Thinh Phu - Sinh viên

Số khóa học 0 Lesson Xem chi tiết
Kinh Nghiệm: 1 Năm
Chuyên ngành dạy: Sinh Học, Tiếng Anh
Khu vực dạy:
Review:

Là một người vui vẻ, hoà đồng, có tính nhẫn nại, đã có kinh nghiệm giảng dạy và làm gia sư

Comments

0
based on : Đánh giá số ratings
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%

Le Thinh Phu

  • Kinh nghiệm 1 năm
Chọn khóa học