Trần Khánh

Trần Khánh

Trần Khánh - Giảng Viên

Số khóa học 0 Lesson Xem chi tiết
Kinh Nghiệm: 3 Năm
Chuyên ngành dạy: Cầu Lông
Khu vực dạy:
Review:

Tôi là một giảng viên dạy cầu lông với 3 năm kinh nghiệm giảng dạy trong ngành. Tôi có trình độ chuyên môn cao và đã đạt được những thành tựu tiêu biểu trong bộ môn cầu lông

Comments

0
based on : Đánh giá số ratings
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%

Trần Khánh

  • Kinh nghiệm 3 năm
Chọn khóa học