SIN HUỲNH BADMINTON CLUB

SIN HUỲNH BADMINTON CLUB

SIN HUỲNH BADMINTON CLUB - Huấn Luyện Viên

Số khóa học 0 Lesson Xem chi tiết
Kinh Nghiệm: 5 Năm
Chuyên ngành dạy: Cầu Lông
Khu vực dạy:
Review:

LỚP HỌC CẦU LÔNG SIN HUỲNH BADMINTON

Đến với lớp học các bạn sẽ được: 
- Được cam kết đảm bảo về chuyên môn 
- Cam kết không lên tay sẽ được hoàn tiền 100% toàn bộ học phí
- Được học bù chéo ngày nếu off 

-Lớp tối đa 8hv 
- Được tham gia các giải nội bộ học viên của Sin Huỳnh Badminton và các trung tâm liên kết:

LỊCH HỌC CÁC LỚP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO CỦA SIN HUỲNH BADMINTON

  TÊN LỚP HỌC  THỜI GIAN   ĐỊA ĐIỂM  SÂN    HỌC PHÍ
246cobanca1sang 8h-9h30 Sân Sơn Tạ 9 1.000.000 đ
246cobanca2sang 9h30-11h Sân Sơn Tạ 9 1.000.000 đ
246cobantoiS9 19h-21h Sân Sơn Tạ 9 1.000.000 đ
246cobantoiS2 19h-21h Sân Sơn Tạ 2 1.000.000 đ
246cobantoiS3 19h-21h Sân Sơn Tạ 3 1.000.000 đ
246nangcaoS1 19h-21h Sân Sơn Tạ 1 1.000.000 đ
35cobanS3 18h-20h Sân Sơn Tạ 3 800.000 đ
35cobanS4 18h-20h Sân Sơn Tạ 4 800.000 đ
7CNcoban 9h30-11h Sân Sơn Tạ 1 800.000 đ

Giải thích: những ký tự đầu là các thứ trong tuần của 1 lớp 
VD: 246 = Lớp thứ 2 - thứ 4 - thứ 6

coban = cơ bản
nangcao = nâng cao
S = Sân
toi = tối

Comments

0
based on : Đánh giá số ratings
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%

SIN HUỲNH BADMINTON CLUB

  • Kinh nghiệm 5 năm
Chọn khóa học