Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân

Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân

Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân - Giảng Viên, Giáo Viên, Sinh viên

Số khóa học 2 Lesson Xem chi tiết
Kinh Nghiệm: Không có
Chuyên ngành dạy: Tiếng Anh
Khu vực dạy: TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Quận 6, Xem thêm
Review:

Hiện tại là sinh viên năm 1 của trường Đại học Hoa Sen với chuyên ngành Ngôn ngữ Anh có kỹ năng dạy tiếng Anh và tin học.

Comments

0
based on : Đánh giá số ratings
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%
this-is-star 0%

Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân

  • Kinh nghiệm không có
Chọn khóa học