Bạn nhận lớp dạy tại trung tâm giáo dục Eduoka, hay bạn chưa từng có kinh nghiệm đi dạy gia sư thì phải đọc kỹ hợp đồng gia sư Và xem các video hướng dẫn, trước khi nhận lớp dạy để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra sau này. Trong quá trình đọc hợp đồng và xem Video nếu có gì thắc mắc cần hỗ trợ các bạn liên hệ: 028.6270.456