Giảng viên

Eduoka HCM ico-vefified-1

Thành viên kể từ Jan 2024


  • Vendor
  • 0 đếm

Xin chào, tôi là Eduoka HCM

tôi là Long Vũ- Giảng viên chuyên nghiệp

10 năm kinh nghiệm dạy kèm, 5 năm kinh nghiệm giao tiếp. Hiện là giảng viên đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM